V_ZO_blueCompact_Zylinder_Uhr_gelb_CMYK_300dpi_print